Kommagasinet.dk

Her er 12 målemetoder, du skal kende

Episode Summary

Når det gælder måling af kommunikation, er der en bred vifte af metoder og værktøjer, du kan anvende. Hvad der er det rigtige i lige netop din situation vil afhænge af, hvad det er, du forsøger at måle.

Episode Notes

Når det gælder måling af kommunikation, er der en bred vifte af metoder og værktøjer, du kan anvende. Hvad der er det rigtige i lige netop din situation vil afhænge af, hvad det er, du forsøger at måle.

Når det gælder måling af kommunikation, er der en bred vifte af metoder og værktøjer, du kan anvende. Hvad der er det rigtige i lige netop din situation vil afhænge af, hvad det er, du forsøger at måle.

Du kender måske allerede begreber som kvantitativ og kvalitativ måling. Kvantitative målinger udtrykker resultater i mængder og tal og beskæftiger sig med spørgsmål som hvem, hvad, hvornår, hvor meget og så videre. Kvalitative målinger derimod søger at give svar på ’hvorfor?’ og afdækker for eksempel motiver, holdninger eller nuanceringer.

Grundlæggende kan man tale om, at der er tre måder at måle på: 1) Du kan adspørge målgruppen, 2) du kan observere, om målgruppen udfører kontrolhandlinger, eller 3) du kan anvende en indikator.

En indikator er en stedfortræder for noget andet, som du ikke kan måle direkte. Da den britiske stat gerne ville måle effekten af en kampagne for at få folk til at skifte batteriet i deres røgalarmer, brugte de en stigning i salget af 9V batterier som en indikator på kampagnens succes. Indikatorer kan være nødvendige dér, hvor det er for vanskeligt eller dyrt at anvende spørgeundersøgelse eller observation.